Khokhisa abacebile intela ukuze kunyuswe isibonelelo somphakathi, kukhokhelwe imigomo futhi kuqedwe ukuncishiswa kwezabelomali