Seka inhlangano enabantu abangu 962,049 abalwela ukuletha ubulungiswa nentando yeningi eMzansi

Sibambene, siguqula bonke omakhalekhukhini babe amathuluzi okuletha intando yeningi

Noma ngubani angangena kule nhlangano ngokuthumela i-SMS \ pls call me, noma uWhatsapp ku

062 17 POWER. Noma ungenele ngokufaka ikheli lemeyili ngezansi.

Sibambene, siguqula bonke omakhalekhukhini babe amathuluzi okuletha intando yeningi

Noma ngubani angangena kule nhlangano ngokuthumela i-SMS \ pls call me, noma uWhatsapp ku

062 17 POWER. Noma ungenele ngokufaka ikheli lemeyili ngezansi.

Is there an issue in your community you want to campaign on? We can support you to set up and launch a campaign.

Is there an issue in your community you want to campaign on? We can support you to set up and launch a campaign.

amandla.mobi is working to be funded by everyday people like you. To challenge power in Mzansi, we don't accept funding from corporations, our political parties or our government. To remain independent and non-partisan, we rely on donations from every day people like you.